Huiskerk de Oase

Huiskerk de Oase is een open & gastvrije Oud Katholieke Kerkgemeenschap.
Een kerkgemeenschap waar de sacramenten gevierd worden, waarin Gods liefdevolle zorg ons nabij komt in alle momenten van ons leven. Dat betekent dat onze gastvrijheid zich uitstrekt tot aan de tafel van de Heer, waarbij alle gedoopten welkom zijn.

Onze kerkgemeenschap wil ruimte bieden aan mensen die op zoek zijn naar zingeving en inspiratie om zinvol en gelukkig te leven. Wij durven net als Abraham, de oervader van de mensen van het boek, vertrouwde zekerheden los te laten om samen op weg te gaan.

Vanuit dit Messiaanse leven willen wij eerbied hebben voor de uniekheid en waardigheid van de mens, van iedere mens.

Wij hebben hart voor kwetsbaren, de zieken en weerlozen in onze samenleving en willen eerbiedig met onze eigen en ieders kwetsbaarheid omgaan.

Op de adem van de goede geest staan wij voor een spiritualiteit waarvan de kernenergie zijn:
verwondering over het bestaan, mededogen met al wat leeft, vertrouwen dat het leven zin heeft.
Vanuit een houding van vrijheid, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid.

Anbi informatie:
Naam van de instelling: Vereniging Kerkgemeenschap de Oase

NAAM VAN DE INSTELLING:VERENIGING KERKGEMEENSCHAP DE OASE

RSIN/Fiscaal nummer:8523.49.270

​Contactgegevens: Kerkgemeenschap de Oase

Mgr. Dubbelmanstraat 35
5473 DK Heeswijk-Dinther
06-42633619
goedeherder.nl@gmail.com

Doestelling:
De vereniging Kerkgemeenschap de Oase komt samen om Eucharistie/Woord en Communiediensten te vieren, organiseert diaconale activiteiten en gespreksgroepen:

Beleidsplan:
Kerkgemeenschap de Oase richt zich op het houden van vieringen, en op diaconale activiteiten.

Bestuurssamenstelling:
​Voorzitter
Penningmeester
Pastores

Bestuurders:voorzitter:
Herman Hilberink

Penningmeester:
Hanny van Gestel

Pastor:
+Tony de Meulder
Gerard de Bruin

Beloningsbeleid:
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis, er worden geen vergoedingen uitgekeerd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De kerkgemeenschap richt zich net als de afgelopen jaren op het houden van vieringen, in het huis van de gelovigen is met meerderheid van stemmen besloten dat wij voldoende geld willen reserveren om de komende twee jaren kunnen blijven vieren. Dit houdt in dat de penningmeester een reservering maakt voor de huur van de vieringen in Wijkcentrum de Dreef in Geldrop.

Financiële verantwoording:
Het batig saldo van het afgelopen jaar was per 1 januari 2016 2500,00

Giften en donaties:

Een gift of donatie voor onze activiteiten is altijd welkom op Abn Amro rekeningnummer 40.74.37.215 tnv kerkgemeenschap de oase.
U kunt ook contact opnemen met onze penningmeester Hanny van Gestel, telefoonnummer 040-2851949
voor elke gift… dank je wel !!!