Gemeenschap van de Goede Herder

Is een oud katholieke religieuze gemeenschap
die leeft volgens de spiritualiteit van de regel van St. Augustinus.

Wij willen leven naar het voorbeeld van de eerste christengemeenschap.
“Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel,
braken bij iemand aan huis het brood,
gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart,
loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk”.
Handelingen 2. 46-47a

Wij willen God eren in gebed, eucharistie en meditatie. Maar God eren betekent op de eerste plaats leven in relatie met je broeders en je zusters.
“Want daar waar men als broeders en zusters samenleeft,
wordt de Heer geloofd.
Want in tweedracht loof je de Heer niet”.

We eten wel samen, ook al is het niet aan één tafel, we wonen samen, ook al is het niet in één huis, we bidden samen, ook al is het niet in één kapel”.
Door de eigentijdse sociale media zijn wij dagelijks met elkaar verbonden.

Wij zijn mannen en vrouwen, gedoopt in Christus.
In de Gemeenschap van de Goede Herder, krijgen alle gedoopte mannen en vrouwen, om aan hun waarachtige roeping te beantwoorden kans om te groeien in geloof, hoop en liefde.
Zoals Sint Paulus schreef; “er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrije mens, man of vrouw, allen zijn één in Christus Jezus”.

Wij hebben hart voor kwetsbaren, de zieken en weerlozen in onze samenleving
en willen eerbiedig met onze eigen en ieders kwetsbaarheid omgaan.

St. Augustinus zegt:
Leef dus allen één van hart samen
en eer in elkaar God.